Loden Verrader Disclaimer:

 

Algemeen

De Loden Verrader, hierna te noemen De Loden Verrader, verleent u hierbij toegang tot
http://www.lodenverrader.nl/ (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door De Loden Verrader en derden zijn aangeleverd. De Loden Verrader behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Loden Verrader.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Loden Verrader en haar licentiegevers. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.