Springen naar:    » Ondergang fregat Alphen    » Berging van de Alphen    » Herkomst Loden Verrader

 

♦ Deze marine geschiedenis begint bij de ondergang van de Alphen in 1778 ♦

Kijken we terug in de marine geschiedenis van Curaçao dan zijn er tal van oorzaken aangegeven voor het in de lucht vliegen van marineschip Alphen. Deze “oorzaken” zijn veelal afkomstig uit krantenartikelen en moeilijk te achterhalen op juistheid.

Dr. W. Nagelkerken van voormalig AAINA (Archeologisch Antropologisch Instituut Nederlandse Antillen) thans NAAM (Nationaal Archeologisch Antropologisch Memory management) heeft in een samengestelde publicatie voor het Maritiem Museum Curaçao aannemelijk gemaakt dat het om een een zelfmoordaanslag van tweede konstabel Gustaaf Hendrik Aren gaat, die al de gehele reis problemen met andere bemanningsleden gehad schijnt te hebben.

Een aantal andere door de toenmalige media gegeven suggesties zijn:

 Marine geschiedenis

  • Een zeeslag in de St. Annabaai ?
  • Een schipbreuk voor de haven van Willemstad in Curaçao ?
  • Een zeeslag met de Franse vloot voor de kust van Curaçao ?
  • Een Engels slagschip dat de Alphen geheel aan puin schiet ?
  • Een dronken officier die de munitiebergplaats opblaast ?

 

Van bovengenoemde suggesties zijn er twee verhalen die via de Curaçaose media, met voorkeur de kop opsteken.

Het verhaal van het Engelse slagschip, dat bij verre het meest complete beeld geeft van deze marine geschiedenis en het verhaal van de dronken marine officier, dat vooral bij het vlootpersoneel, het meest tot de verbeelding spreekt en dat verdacht veel in de buurt komt van de theorie van Dr. W. Nagelkerken.

 

Twee verhalen uit de marine geschiedenis van Zr. Ms. Alphen

 

Een Engels slagschip dat de Zr. Ms. Alphen geheel aan puin schiet

Fregat Alphen 1778Een artikel uit de lokale krant Amigoe di Curaçao van 1920 lijkt de meest betrouwbare versie weer te geven van deze marine geschiedenis. In de ochtend van 4 augustus 1778 liep marineschip Alphen, bewapend met 36 stukken geschut en een bemanning van 230 koppen onder commando van kapitein George Willem Hendrik, de haven van Willemstad binnen…

Bron : Amigoe :: Auteur : onbekend

 

Dronken officier gooit brandende lont de munitiebergplaats in

De Alphen 1778Hoewel niemand de exacte oorzaak van de ontploffing weet, doet het verhaal de ronde dat een van de officieren op een morgen stomdronken in de longroom verscheen met de woorden: “We gaan met z’n allen ontbijten in de hel”. Vervolgens voegde hij de daad bij het woord door een brandende lont, de munitiebergplaats in te gooien…

Bron : Marinewit tropenblauw “De Westkronieken” :: Auteur : R.L. Poetiray en M.J.W. Toering

:: top ::

 

De berging van marineschip Alphen 1995-1998 St. Annabaai Curaçao

Berging fregat AlphenIn 1987 deed Dr. Wil Nagelkerken van het Archeologisch Antropologisch Instituut Nederlandse Antillen AAINA, thans NAAM (Nationaal Archeologisch Antropologisch Memory management) de eerste pogingen om het wrak van de Alphen te lokaliseren.

Er werden 11 kanonnen gevonden die verspreid lagen over een gebied van 130 meter lang en op een gemiddelde diepte van 20 meter.

In 1988 werd het gebied gelokaliseerd waar de meeste brokstukken waren geconcentreerd nadat over de gehele locatie kleine opgravingen waren gedaan. In januari 1995 werd een vier jaren project goedgekeurd en begon de “projectgroep Alphen” onder supervisie van het AAINA aan de berging van marineschip Alphen.

 

De berging van de Alphen 1995-1998 St. Annabaai Curaçao

Artefact fregat AlphenIn de periode 1995-1998 werd door het voormalig AAINA thans NAAM een archeologische opgraving uitgevoerd van het Hollandse marineschip Alphen dat in 1778 in de haven van Curaçao explodeerde en zonk. Tijdens de berging van fregat Alphen werden meer dan 10.000 artefacten opgegraven, geconserveerd en beschreven…

Bron : Maritiem museum Curaçao :: Auteur : Dr. W. Nagelkerken

:: top ::

 

De marine geschiedenis over de herkomst van het boegbeeld

Herkomst boegbeeldOp een bouwtekening van het Scheepvaartmuseum Amsterdam, Tekeningen Archief no. II B-13, WO 34, die gemaakt is in 1762 voor de bouw van enkele fregatten, waaronder de Alphen, is duidelijk het boegbeeld in de vorm van een leeuw te zien.

Van Genth, een assistent timmerman, wiens naam op de bouwtekening staat, heeft deze tekening waarschijnlijk gemaakt in opdracht van John Meij, die het marineschip Alphen heeft gebouwd op ’s Landswerf te Amsterdam in 1764.

 

 

Studie naar de herkomst van het boegbeeld de Loden Verrader

Het boegbeeldHet schip is vooruit geborsten: want de boegspriet, de bril of voorezelshoofd, de kluiverboom, de schigt en een gedeelte van den vasten steven, de leeuw, eenige knien, banden puttingen, jufferblokken en een menigte van touwwerk is op myn werf en in myne gebouwen geslagen.

Bron : Maritiem museum Curaçao :: Auteur : Dr. W. Nagelkerken

:: top ::