♦ Fregatten – Hr. Ms. van Galen brengt boegbeeld terug naar Curaçao ♦

De Bloys van Treslong wisselt de wacht met de van Galen

 

Wapen Hr. Ms. van GalenHr. Ms. van Galen

Bron : Antiliaans Dagblad  ::  Auteur : Els Kroon

Els Kroon

Als het nieuwe stationsschip van de Koninklijke Marine, het multipurpose fregat Hr. Ms. Van Galen, aanstaande maandag op ceremoniële wijze haar entree maakt op Curaçao, zullen in de havenmond van de Annabaai tussen half negen en negen uur in de ochtend traditiegetrouw drie maal eenentwintig saluutschoten klinken.

Het schip is op 7 januari uit Nederland vertrokken en zal voor een periode van zes maanden in het Caribische gebied blijven, zoals voorheen gebruikelijk voor marinefregatten.

Hr. Ms. van Galen 2004Behalve rolstoelen voor Curaçaose bejaarden en gehandicapten, heeft het schip nóg een bijzondere vracht aan boord:
het boegbeeld “de Loden Verrader”.
De Hr. Ms. van Galen volgt Bloys van Treslong op, die op 24 november voor het laatst de haven van Curaçao verliet.
De Bloys van Treslong was voor zowel de Marine als de landen in haar vaargebied in de Cariben een bijzonder schip.
Als laatste Standaard fregat uit de Kortenaer klasse verbleef ze hier een ongewoon lange tijd en beproefde in die tijd onder andere het varen met een gereduceerde bemanning.

De Bloys was ook het schip dat geheel volgens de oude marine traditie voor het eerst sinds 48 jaar de Loden Verrader over de oceaan vervoerde.

 

Afscheid van de Bloys

Nadat het boegbeeld op ludieke wijze in een kinderwagen uit het Maritiem Museum was ontvoerd, werd het angstvallig verborgen gehouden tot het tijdstip van vertrek.
Bij het uitvaren prijkte de Loden Verrader triomfantelijk op de boeg, en gaf zo een feestelijk tintje aan het afscheid.
Vanaf het schip werd vervolgens “per elektronische postduif” uitvoerig verslag gedaan van de belevenissen van “de Rooie”, de koosnaam die de bemanning aan het roodharige vrouwelijke boegbeeld gaf.

Overdracht boegbeeld aan Hr. Ms. van GalenDe Rooie was er ook bij toen de Hr. Ms. Bloys van Treslong op 17 december in Den Helder uit dienst werd gesteld. Vanaf haar prominente plek aan de voet van de katheder waaraan de laatste commandant Pieter Heijboer zijn afscheidsrede hield, kon zij de droevige gebeurtenis gadeslaan.

De Bloys staat op de nominatie om  aan de Griekse marine te worden verkocht. Op 17 december werd het schip ontdaan van alle kenmerken die een fregat in dienst van de Koninklijke Marine sieren.
Het immense houten bord met de gouden naamletters werd verzaagd en de gescheiden letters werden op de brug als traditioneel aandenken uitgereikt aan alle marine officieren, die ooit het commando hebben gevoerd over het schip.
Een emotioneel moment.

Daarna begaven de genodigden, onder wie vice-admiraal Co van der Aa en prominente nazaten van de naamgever van het schip de familie Bloys van Treslong, zich naar het helikopterdek voor het definitieve afscheid en het voor de laatste keer strijken van de Nederlandse vlag.

Vanaf haar voetstuk zag de Rooie al haar dierbare reisgenoten in het officiële donkerblauwe tenue in de houding staan, de handen blauw van de kou in de straffe Nederlandse decemberwind.

Uit dienst treden Bloys van Treslong 2003In zijn toespraak roemde commandant Heijboer het schip en haar bemanning.  Hij memoreerde de successen die met de talrijke counter drugsoperaties zijn behaald, een avontuur dat voor de buitenwereld eenvoudig klinkt.

De betrokkenen weten echter hoeveel uren ze hebben moeten wachten en uitkijken, turend op radarschermen totdat de prooi zich liet zien.
En dan slim en doeltreffend toeslaan.

Ook de intensieve en spannende achtervolgingen van de go-fasts staat hen op het netvlies gegrift. “Er varen nu in de Cariben ettelijk vissers rond die de naam Bloys niet meer kunnen horen!”, aldus de commandant.

Natuurlijk waren er ook tegenslagen.
Tijdens het verblijf in de tropen was het technisch gezien een hele klus om het schip onder de zware klimatologische omstandigheden operationeel te houden. Het gereedmaken voor de uitdienst stelling in het relatief korte tijdsbestek van een week was de laatste uitdaging.
Nu ligt het fregat aan de kade in de marinehaven, zonder de vermelding “Hare Majesteits” (Hr. Ms.), de woorden waarmee de speciale band tussen de schepen en het staatshoofd wordt beklemtoond.

 

Hr. Ms. van Galen neemt het stokje over

Hr. Ms. van Galen heeft het stokje overgenomen, profiterend van de opgedane ervaringen van de Bloys-bemanning.
Een kersverse 150-koppige bemanning onder bevel van kapitein-luitenant ter zee F. Foreman heeft het kille Den Helder achter zich gelaten om de taken voor de Marine en de Kustwacht NA&A op zich te nemen in het Caribische gebied. Met de Rooie in hun gezelschap zitten ze momenteel op hoge zee en kijken uit naar wat het werk hen zal brengen. Het wordt een niet onbelangrijke taak, nu de drugsbestrijding volop in de belangstelling staat aan beide zijden van de oceaan. Het multi-purpose fregat van de Karel Doorman-Klasse is er geknipt voor.

Het is uitgerust met diverse wapensystemen en heeft een Belgische helikopter aan boord van het type Alouette.
Naast de actieve rol bij de bestrijding van het transport van drugs over zee, wordt zij ook ingezet voor opsporings en reddingstaken en assisteert zij bij milieu en andere rampen.
Het scheepsontwerp van de M-fregatten is in eigen beheer bij de Koninklijke Marine, in nauwe samenwerking met de bouwwerf De Schelde te Vlissingen en het ontwerpbureau Nevesbu.
Bewaking en bediening van de mechanische systemen is grotendeels geautomatiseerd.
Onder normale omstandigheden vaart het schip met een onbemande machinekamer en vindt de bediening plaats door 1 persoon met behulp van een aantal beeldschermen.

Bij het ontwerp is veel aandacht besteed aan de verzorging en de accommodatie van de opvarenden.
Er is meer privacy en sterk verbeterd comfort.
Het schip is inzetbaar voor onderzeebootbestrijding en oppervlakte oorlogsvoering en kan voorzien in eigen luchtverdediging. De Rooie, die weer als vanouds zal moeten luisteren naar de naam Loden Verrader kan het allemaal bekijken vanaf haar sokkel in het Maritiem Museum.

Overdracht boegbeeld op Hr. Ms. van GalenMaritiem Museum Curaçao met Loden Verrader

De bemanning van de Bloys heeft beloofd dat het beeld weer netjes zal worden teruggebracht door hun collega’s van de Hr. Ms van Galen. Of dit ook op een ludieke wijze plaatsvindt?
De Koninklijke Marine houdt vast aan de traditie dat de Loden Verrader omgeven is door mystiek.
Het antwoord zullen we volgende week weten.

:: top ::