♦ Fregatten – Koninklijke Marine in complot met Maritiem Museum Curaçao ♦

 Een media offensief van het Maritiem Museum Curaçao

 

Wapen Maritiem museum CuraçaoMaritiem Museum Curaçao 1998

Bron: Vast Werken van de AVOM  ::  Auteur: KLTZ B. M. van Gelderen

KLTZ B. M. van Gelderen

Naar aanleiding van het artikel over de Loden Verrader in de “Vast Werken” van september 2000, ontving de samensteller Chris Mark tot zijn geringe verbazing van de Commandant der Zeemacht in het Caribische gebied, voor deze de KLTZ(A) B. M. van Gelderen, alsmede van de directeur van het Maritiem Museum Curaçao de heer Stanley Bremer, onderstaande aanvullende reactie.

 

Overste van Gelderen schrijft:

Boegbeeld Maritiem Museum Curaçao“Met veel belangstelling las ik onlangs in Vast Werken een artikeltje van uw hand over de Loden Verrader.
Geplaatst op Curaçao bij de staf van CZMCARIB en nauw betrokken bij het Maritiem Museum Curaçao, viel mij op dat uw artikel terecht eindigde met “Tenzij–?”.  “Uw verhaal is namelijk niet volledig!

Het boegbeeld is weer terug op Curaçao!
Tijdens de opening van het Maritiem Museum Curaçao in december 1998 is het schegbeeld door de Koninklijke Marine, na een prachtige practical joke die hier veel stof heeft doen opwaaien, overgedragen aan het Museum, waar zij nu een prominente plaats inneemt in de “marinehoek”.

Tevens nodigt hij de lezers van Vast Werken uit  het boegbeeld zelf op Curaçao te komen zien in “ons” prachtige Maritiem Museum.

 

De heer Stanley Bremer schrijft:

“Het artikel in vast werken van september 2000 over de Loden Verrader eindigt met “Na een zeer roerig verleden heeft het boegbeeld eindelijk rust gevonden in het Nederlands Scheepvaartmuseum te Amsterdam.
Tenzij–?”. “Inderdaad, tenzij.

De Loden Verrader is sedert december 1998 namelijk weer terug op Curaçao.
Toen in 1996 het Projectbureau Meeter & Bremer in samenwerking met het Nederlands Scheepvaartmuseum te Amsterdam begon met inhoudelijk onderzoek voor de inrichting van een Maritiem Museum in Curaçao, is Maritiem historicus dr. Victor Enthoven naar Curaçao gereisd.
Natuurlijk stuitte hij op het verhaal van de Loden Verrader en is dit verhaal in de story line van het museum opgenomen, zei het niet zo uitgebreid als omschreven in het artikel in Vast Werken.

Koninklijke Marine met boegbeeldHet beeld heeft niet alleen een prominente plaats gekregen in het museum, maar er ook toe bijgedragen dat het Maritiem Museum Curaçao voor de officiële opening veel publiciteit heeft gekregen.

Een lumineus idee van de voorzitter van het museum en de medewerking van de Koninklijke Marine in de West maakten het mogelijk de marine traditie voort te zetten.

Het Maritiem Museum Curaçao heeft een maand voor haar officiële opening contact opgenomen met de Koninklijke Marine op en gevraagd of zij haar medewerking wilde verlenen aan een practical joke.

 

 

Beschadiging aan de neus

De Koninklijke Marine, die veel waarde hecht aan tradities en altijd in is voor een geintje, was onmiddellijk bereid hieraan mee te werken. Het volgende idee werd bedacht (en uitgevoerd).

De Loden Verrader had bij aankomst op Curaçao een lichte beschadiging opgelopen aan haar neus.
Een restaurateur had dit euvel verholpen en het beeld even in de museumtuin neergezet om te drogen.
De telefoon ging en de museumdirecteur heeft haar even uit het oog verloren. Bij terugkomst… weg!
Was ze gestolen?

 

Slecht nieuws gaat snel

De lokale kranten en televisie doken er bovenop. Slecht nieuws gaat snel, zeker op een eiland.
Het hele eiland was er mee bezig, vele mensen belden het museum om schande te spreken van deze onverantwoordelijke daad; het maritiem museum was nog niet eens geopend en nu al van een van haar pronkstukken beroofd.
Wat moest dat worden?

Ook waren er mensen die hun medelijden uitspraken richting museum en zelfs objecten aanboden ter verzachting van de pijn. Een ware jacht was begonnen, veel mensen hadden ideeën over wie de dief geweest zou kunnen zijn.
Henri van der Kwast, de voorzitter van het bestuur (en bedenker van de grap) was verreweg de meest verdachte figuur: men had het beeld zelfs bij hem in de auto gezien!

Intussen stond het beeld veilig bij de Commandant der Zeemacht in het Caribische Gebied, brigade generaal der mariniers Willem Prins te wachten op de officiële opening van het Maritiem Museum Curaçao.

 

Practical joke

Marine plaatst boegbeeld op sokkelOp 8 december 1998 was het zover.
De genodigden stroomden het museum binnen voor de officiële opening van het Maritiem Museum Curaçao. Het tropenwit wat bij menige receptie opvallend aanwezig is, was bij deze gelegenheid slechts karig vertegenwoordigd.

Onder de meer dan 500 gasten heerste nog steeds grote onduidelijkheid over het schegbeeld en haar naam gonsde rond tijdens dit openingsfeest.
Midden tijdens de openingsceremonie kwam daar plotseling een marinesloep aangeroeid met 8 officieren in toetoep van de staf van CZMCARIB, onder leiding van de chef-staf, kapitein-ter-zee Koen Hermsen.
Waren zij te laat voor de opening?
Of hadden ze een speciaal cadeau voor het museum?
Deze marinemensen liepen echter rechtstreeks tussen de gasten door het museum in en plaatsten de Loden Verrader weer terug op haar sokkel!

 

En toen was de Loden Verrader weer thuis en is er sprake van zoals u schrijft in het artikel:
“Na een zeer roerig verleden heeft de Loden Verrader eindelijk rust gevonden. Tenzij — ?”.

:: top ::