♦ Marineschepen der Koninklijke Marine die het boegbeeld hebben ontvoerd ♦

 

Deze pagina geeft een zo compleet mogelijk overzicht van de marineschepen der Koninklijke Marine die betrokken zijn geweest bij het ontvoeren van boegbeeld de Loden Verader.

Zover bekend zijn de ontvoeringen van het beeld omstreeks 1875 begonnen. Hellaas zijn niet al deze ontvoeringen gedocumenteerd en is er van de eerste reeks, tussen de periode van 1875 tot 1938 niets, tot bijna niets bekend.

In onderstaand overzicht kan u een sprong maken naar de door u gewenste ontvoering:

Vooral bij de ontvoeringen van voor de oorlog lag de trend bij “waar bevindt het boegbeeld zich”.Vaak probeerden marine officieren op slinkse wijze binnen het netwerk circuit op Curaçao, de locatie van het boegbeeld te achterhalen, via zogenaamde “inside information”.

De familie Maduro, welke de rechtmatige eigenaar is van het beeld, is naar mate de traditie vorderde, het beeld steeds beter gaan verbergen op geheime locaties, om bij wijze van sport, het doorzettingsvermogen en de vaardigheid van het vlootpersoneel der marineschepen op de proef te stellen.

 

1938 – Marinebemanning Hr. Ms. Gelderland kraakt bankkluis Maduro

Marineschepen Hr. Ms. Gelderland 1938Uitermate spannend wordt dit verhaal in 1938, toen één der marineschepen van de Koninklijke Marine, Hr. Ms. Gelderland gedurende de wintermaanden in Curaçao vertoefde. Aan boord was men bekend met het gebruik het schegbeeld mee te nemen naar het vaderland. De moeilijkheid was ook dit maal, waar het beeld te zoeken.

Toen men daar achter was, werd de zaak nogal gecompliceerd omdat de familie Maduro het schegbeeld had opgeborgen in de kluisarchieven van haar bankgebouw in Willemstad.

En om zo’n kraakje te plegen…

Bemanning marineschip Hr. Ms. Gelderland kraakt Maduro bank Curaçao

Wapen marineschip Hr. Ms. GelderlandPlattegronden werden getekend, inbrekerswerktuigen verzameld. En in den donkere Woensdagnacht voor vertrek verdwenen des nachts om 12 uur, vier op en top inbrekers van het fregat Hr. Ms. Gelderland.Het pleit voor den onderofficier van de wacht, dat hij geen toeval kreeg, toen hij dit stelletje roovers voor zich zag…

Bron : Helders dagblad :: Auteur : onbekend

Dit verhaal heeft nog een leuk een staartje.
Het marineschip Hr. Ms. Gelderland verbleef voor vertrek van weer een periode in de West een paar dagen in de haven van Rotterdam. Het boegbeeld was aan boord, om bij aankomst in Curaçao, overhandigd te worden aan de rechtmatige eigenaars de familie Maduro. Het toeval wil, dat één van hun zoons studeerde in Leiden…

 

Familie Maduro Bank Curaçao betrapt op terugkapen beeld van fregat

Wapen familie MadoroIn het holle van den nacht bemanden de vier studenten een roeibootje en heel stilletjes voeren zij over de donkere rivier naar de Parkkade, waar zij zich behoedzaam zóó lieten drijven, dat zij langszij van het marineschip Hr. Ms. Gelderland terecht kwamen. Waarna de jongste – Maduro – met groote behendigheid tegen het fregat opklauterde…

Bron : Nieuwe Rotterdamse Courant :: Auteur : onbekend

:: top ::

 

1947 – Bemanning marineschip Hr. Ms. van Kinsbergen ontvreemd boegbeeld

Marineschepen Hr. Ms. van Kinsbergen 1947Gedurende de oorlog was het schegbeeld veilig opgeborgen in de kluis van de familie Maduro op Curaçao. Niemand van de vloot der marineschepen dacht er in die tijd dan ook over om het te ontvreemden. Maar na de oorlog was de marine weer op haar qui vive.

Ditmaal was de eer aan enige adelborsten van fregat Hr. Ms. van Kinsbergen. De geheime dienst van het schip had uitgevist, dat het schegbeeld zich niet meer in de kluis bevond, omdat het betreffende bankfiliaal op dat moment aan een verbouwing onderhevig was…

 

 

Bemanning marineschip Hr. Ms. van Kinsbergen steelt boegbeeld

Wapen marineschip Hr. Ms. van KinsbergenMarineschip Hr. Ms. van Kinsbergen, maandag 10 November 12.30 uur.
Vier adelborsten: Moree, Schalkwijk, Herrijgers en Steller dezes begaven zich met kloppend hart in een sloep om naar Parera gebracht te worden. Zij hadden een paar tassen bij zich met burgerkleding, jute zakken en wat touw…

Bron : Instituut voor Maritieme historie :: Auteur : SGT. ADB R. A Jager

Na de ontvoering van Hr. Ms. van Kinsbergen, blijft het beeld voor maarliefst twee jaar in Nederland.
Op 15-11-1949 vertrekt fregat Hr. Ms. van Speijk, vermoedelijk met het boegbeeld aan boord, vanuit de haven in Den Helder naar zee, met als koers Willemstad Curaçao. Aan de hand van deze gebeurtenis houdt LTZ W. C. Lemaire een praatje op de Helderse radio…

 

Marine Voorlichtingsdienst MARVO geeft interview op de Helderse radio

Wapen MARVOLuisteraars, U heeft de vorige week in de dagbladen kunnen lezen, dat op dinsdag 15 November j.l. marineschip Hr. Ms. kanonneerboot van Speijk uit de haven van Nieuwediep naar de Nederlandse Antillen is vertrokken. Voor ons bij de Koninklijk Marine is zo’n vertrek altijd een evenement…

Bron : Matroos 1TDW J. Brander :: Auteur : Marine Voorlichtingsdienst LTZ W. C. Lemaire

:: top ::

 

1955 – Marineschip Hr. Ms. van speijk past direct approuch toe en kaapt boegbeeld

Marineschepen Hr. Ms. van Speijk 1955Een leuk detail om te vermelden is dat in 1949 tijdens het terugbrengen van het schegbeeld door Hr. Ms. van Speijk, er een aangetrouwd familielid van de familie Maduro het commando voerde over dit marineschip. LTZ 1 E. Dankmeijr getrouwd met E. Dankmeijer-Maduro kon het boegbeeld zelf overhandigen aan zijn schoonfamilie.

In deze configuratie ligt het natuurlijk voor de hand dat de Hr. Ms. van Speijk in 1955 een poging onderneemt het boegbeeld te ontvoeren…

 

 

 

Bemanning marineschip Hr.Ms. van Speijk past de direct approuch toe

Wapen marineschip Hr. Ms. van SpeijkWij kwamen tegen kwart voor een bij de bank. KPL van Geer, de chauffeur van onze wagen, parkeerde op de hoek van het gebouw en liet de motor draaien. Wij, dat waren de bootsman Van der Steen, de matrozen Paar en Bergwerf en ikzelf, liepen het kantoor binnen waar op dat uur van de middag een man of zeven aanwezig waren…

Bron : Scheepskrant Hr. Ms. Kortenear 1992 :: Auteur : Ex – chef seiner P. A. Schoonderbeek

Hetzelfde jaar brengt de Hr. Ms. de Ruyter het beeld weer terug naar Curaçao.
Hellaas is hier geen documentatie van aanwezig. Mocht u in het bezit zijn van documentatie omtrent dit onderwerp of kent u iemand die mij daar aan kan helpen, waardeer ik het zeer wanneer u contact met me opneemt.

 

:: top ::

 

1956 – Willem van der Zaan kidnapt wederom boegbeeld de Loden Verrader

Marineschepen Hr. Ms. Willem van Der Zaan 1956In 1956 is het de beurt aan de tot fregat verbouwde mijnenlegger Hr. Ms. Willem vd Zaan.

Het ligt hoogstwaarschijnlijk in de bedoeling, het marineschip in 1959 uit dienst te nemen, maar wat er ook gebeurd, deze bemanning heeft het schip een roemruchte naam gegeven, door vlak voor het vertrek niet alleen

“De Loden Verrader” maar bovendien nog het jubileum uithangbord van de sociëteit “De Gezelligheid” mee te pikken.

 

 

 

Marineschip Hr. Ms. Willem v/d  Zaan ontvoerd wederom het boegbeeld

Wapen marineschip Hr. Ms. Willem van der ZaanWat wel in Nieuwediep is aangekomen, is de “Loden Verrader”, zo langzamerhand een oude bekende in de Jutterij. Vanzelfsprekend zat zij, want het is nog altijd een slechts 20 kilo wegende dame, om de geusstok gebonden. De Heer Benny Maduro was volkomen verrast en, als we de berichten mogen geloven, ditmaal niet zo bar in zijn sas…

Bron : Instituut voor Maritieme historie :: Auteur : Onze vloot augustus 1956

In 1957 brengt marineschip Hr. Ms. de Zeven Provinciën het schegbeeld voor het “laatst” terug naar Curaçao.

 

Marineschip Hr. Ms. de Zeven Provinciën brengt schegbeeld terug

Wapen marineschip Hr. Ms. de Zeven ProvinciënDe heer Chris Mark was getuige van het terugbezorgen van het boegbeeld na de ontvoering van 1956 door de Hr. Ms. Willem van der Zaan. Hij bracht in januari 1957 met de Zeven, het beeld terug naar Curaçao.
Lees hier zijn verslag…

Bron : Vast werken van de AVOM :: Auteur : Chris Mark

:: top ::

 

Het einde voor onze marineschepen?Is na het terugbrengen van de Loden Verrader het verhaal over ?
Raakt deze traditie verloren, voor de bemanningen van onze marineschepen ?
Een periode van rust is aangebroken voor het schegbeeld.

Ze wordt namelijk in langdurige bruikleen gegeven aan de vereniging Nederlands Historisch Scheepvaart Museum, alwaar ze enige tijd de wand siert. Na verloop van tijd verdwijnt ze in de opslag, ver weg in de ondoordringbare kelders van het Scheepvaart museum te Amsterdam…

Voor 46 jaar lang zijn de kansen voor onze marineschepen, het schegbeeld te ontvoeren een illusie…

Echter, in 1998 keer de Loden Verrader terug naar haar thuishaven, alwaar het in langdurige bruikleen wordt gegeven aan het Maritiem Museum te Curaçao.

Het museum bedenkt ter ere van hun opening een “practical joke” om de aandacht op dit feit te vestigen en zet een “ontvoering” van het schegbeeld in scene om hiermee de publiciteit te halen.

Omdat deze ontvoering in scene is gezet kunnen we deze eigenlijk niet als echte ontvoering aanrekenen. Maar vanwege het feit dat deze gebeurtenis het begin is van een nieuw tijdperk van ontvoeringen, willen we u dit verslag niet ontnemen.

:: top ::